โครงการอบรมหลักสูตร เอกสาร วันที่จัดการอบรม สถานที่ ค่าลงทะเบียน
แนวทางการตั้งงบประมาณปี 58/รายจ่ายงบกลาง/งบบุคลากร/งบการดำเนินงาน/งบลงทุน และหลักในการตั้งงบประมาณการจัดงานต่างๆ รุ่นที่ 5
30-31 สิงหาคม 2557
โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
3,900
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโบนัสตามระเบียบใหม่และการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รุ่นที่ 6
30-31 สิงหาคม 2557
โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
3,900
การแต่งตั้งและการใช้ดุลพินิจ พนักงานประเมิน/พนักงานสำรวจในการจัดเก็บภาษี และระเบียบงานสารบรรณเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ รุ่นที่ 6
30-31 สิงหาคม 2557
โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
3,900
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหลักปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 6
30-31 สิงหาคม 2557
โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
3,900
การจัดหาพัสดุ/การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการแก้ต่างคดีอาญา การตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปช. รุ่นที่ 6
29-31 สิงหาคม 2557
โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
4,800
งานบุคคลตามแนวทางใหม่ที่ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เห็นชอบเมื่อ 11 มิ.ย. 2557 รุ่นที่ 1
23-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3,900
แนวทางการตั้งงบประมาณปี 58/รายจ่ายงบกลาง/งบบุคลากร/งบการดำเนินงาน/งบลงทุน และหลักในการตั้งงบประมาณการจัดงานต่างๆ รุ่นที่ 5
23-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
4,800
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโบนัสตามระเบียบใหม่และการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รุ่นที่ 5
23-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
4,800
การแต่งตั้งและการใช้ดุลพินิจ พนักงานประเมิน/พนักงานสำรวจในการจัดเก็บภาษี และระเบียบงานสารบรรณเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ รุ่นที่ 5
23-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
4,800
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหลักปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 5
23-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
4,800
การจัดหาพัสดุ/การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการแก้ต่างคดีอาญา การตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปช. รุ่นที่ 5
22-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา
5,800
เทคนิคการเข้าประชุมสภาอย่างมืออาชีพ(เชิงปฏิบัติการ) รุ่นที่ 15
22-24 สิงหาคม 2557
โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3,900
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และหลักปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 4
16-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
4,800
การจัดหาพัสดุ/การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงและการแก้ต่างคดีอาญา การตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปช. รุ่นที่ 4
15-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
5,800
แนวทางการตั้งงบประมาณปี 58/รายจ่ายงบกลาง/งบบุคลากร/งบการดำเนินงาน/งบลงทุน และหลักในการตั้งงบประมาณการจัดงานต่างๆ รุ่นที่ 4
16-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุร
4,800
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโบนัสตามระเบียบใหม่และการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รุ่นที่ 4
16-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
4,800
การแต่งตั้งและการใช้ดุลพินิจ พนักงานประเมิน/พนักงานสำรวจในการจัดเก็บภาษี และระเบียบงานสารบรรณเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ รุ่นที่ 4
16-17 สิงหาคม 2557
โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
4,800
แนวทางการตั้งงบประมาณปี 58/รายจ่ายงบกลาง/งบบุคลากร/งบการดำเนินงาน/งบลงทุน และหลักในการตั้งงบประมาณการจัดงานต่างๆ รุ่นที่ 3
9-10 สิงหาคม 2557
โรงแรมยูเรเซีย จังหวัดเชียงใหม่
4,800
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโบนัสตามระเบียบใหม่และการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น รุ่นที่ 3
9-10 สิงหาคม 2557
โรงแรมยูเรเซีย จังหวัดเชียงใหม่
4,800
การแต่งตั้งและการใช้ดุลพินิจ พนักงานประเมิน/พนักงานสำรวจในการจัดเก็บภาษี และระเบียบงานสารบรรณเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ รุ่นที่ 3
9-10 สิงหาคม 2557
โรงแรมยูเรเซีย จังหวัดเชียงใหม่
4,800
1 [2] ...หน้าถัดไป >
Copyright © 2013 ldcp.in.th , All rights reserved.
เพื่อการใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ Browser FireFox3 , Chrome , Opera หรือ IE8